Higher systematics of Cephalopoda (Teichert, 1988)
Takenori Sasaki ²X–Ø–Ò’qƒTƒTƒLƒ^ƒPƒmƒŠ
http://www.um.u-tokyo.ac.jp/hp/sasaki/index.htm
Teichert, C. 1988: Main features of cephalopod evolution. In: Clarke, M. R. & Trueman, E. R. (eds.) The Mollusca, Volume 12. Paleontology and Neontology of Cephalopods. Academic Press, San Diego. pp. 11-79.
Subclass Orthoceratoidea Kuhn, 1940
Order Plectronocerida Flower, 1964
Order Yanhecerida Chen & Qi, 1979
Order Ellesmerocerida Flower, 1950
  Suborder Ellesmerocerina Flower, 1950
  Suborder Cyrtocerinina Flower, 1964
?Order Protactinocerida Cehn & Qi, 1979
Order Orthocerida Kuhn, 1940
Order Ascocerida Kuhn, 1949
@
Subclass Actinoceratoidea Teichert, 1933
Order Actinocerida Teichert, 1933
@
Subclass Endoceratoidea Teichert, 1933
Order Endocerida Teichert, 1933
?Order Intejocerida Balashov, 1960
@
Subclass Nautiloidea Agassiz, 1847
Order Tarphycerida Flower, 1950
  Suborder Tarphycerina Flower, 1950
  Suborder Barrandeocerina Flower, 1950
Order Oncocerida Flower, 1950
Order Discosorida Flower, 1950
Order Nautiloidea Agassiz, 1847
  Suborder Rutocerina Shimanskiy, 1957
  Suborder Lirocerina Shimanskiy, 1957
  Suborder Nautilina Agassiz, 1847
@
Subclass Ammonoidea Agassiz, 1847
Order Bactritida Shimanskiy, 1951
Order Anarcestida Miller & Furnish, 1954
  Suborder Anarcestina Miller & Furnish, 1954
  Suborder Agoniatitina Ruzhentsev, 1957
  Suborder Gephurocerina Ruzhenbtsev, 1957
Order Goniatitida Hyatt, 1884
  Suborder Tornocerina Wedekind, 1917
  Suborder Goniatitina Hyatt, 1884
Order Clymeniida Wedekind, 1914
  Suborder Clymeniina Wedekind, 1914
  Suborder Gonioclymeniina Schindewolf, 1923
Order Prolecanitida Miller & Furnish, 1954
Order Ceratitida Hyatt, 1884
  Suborder Ceratitina Hyatt, 1884
  Suborder Trachycerina Krystyn, 1978
Order Phyllocerida Kuhn, 1940
Order Lytocerida Hyatt, 1889
Order Ammonitida Agassiz, 1847
Order Ancylocerida Wiedman, 1966
@
Subclass Coleoidea Bather, 1888
Order Boletzkyida Bandel, Reitner & Stürmer, 1983
Order Aulacocerida Stolley, 1919
Order Belemnitida Zittel, 1885
  Suborder Belemnitina Zittel, 1885
  Suborder Belemnopseina Jeletzky, 1965
  Suborder Diplobelina Jeletzky, 1965
Order Phragmoteuthida Jeletzky, 1964
Order Teuthida Naef, 1916
  Suborder Glochinomorpha Gordon, 1971
  Suborder Loligosepiina Jeletzky, 1965
  Suborder Prototeuthina Jeletzky, 1965
  Suborder Mesoteuthina Jeletzky, 1965
  Suborder Myoseina dfOrbigny, 1839
  Suborder Oegopseina dfOrbigny, 1839
Order Belemnoteuthida Stolley, 1919
Order Octopodida Leach, 1818
  Suborder Palaectopodina Naef, 1921
  Suborder Octopodina Leach, 1818
Order Sepiida Naef, 1916
Order Vampyromorpha Grimpe, 1917